|ข้อกำหนดและเงื่อนไข| ข้อกำหนดและเงื่อนไข

. ข้อกำหนดและ เงื่อนไข

 1. ** การแนะนำ **

-ยินดีต้อนรับ สู่ Nega C. แฟชั่น ! ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. ** ทรัพย์สินทางปัญญา **

- เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโลโก้ การออกแบบ รูปภาพ และข้อความ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Nega C. Fashion คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

 1. ** ข้อมูลสินค้า **

-เรา มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงคำอธิบาย ราคา และความพร้อมจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ

 1. ** การสั่งซื้อและการชำระเงิน **

- โดยการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะชำระราคาที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก รวมถึงภาษีและค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง ต้องชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ให้ไว้

 1. ** การจัดส่งและการคืนสินค้า **

-เรา มุ่งมั่นที่จะจัดส่งให้และมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่น่าพอใจ โปรดดูนโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้าของเราสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาจัดส่ง ขั้นตอนการคืนสินค้า และการคืนเงิน

 1. ** บัญชีผู้ใช้ **

-คุณ อาจต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและไม่อาจเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณกับผู้อื่น

 1. ** ไม่มีกิจกรรม **

-ผู้ใช้ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ของเรา รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น หรือฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งสแปม การแฮ็ก หรือการเผยแพร่มัลแวร์

 1. ** กฏเกณฑ์ของหนี้สิน **

- Nega C. Fashion จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเรา เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก

 1. ** กฎหมายที่ใช้บังคับ **

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของเราจะได้รับการแก้ไขตามกฎหมายเหล่านี้

 1. ** การแก้ไขข้อกำหนด **

- Nega C. Fashion ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข

 1. ** ข้อมูลติดต่อ **

- หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ negacfashionshop@gmail.com หรือ +853 28551922

. ข้อกำหนดและ เงื่อนไข

 1. **การแนะนำ**

- ยินดีต้อนรับสู่ Nega C. Fashion!ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา

 1. **ทรัพย์สินทางปัญญา**

- เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ การออกแบบ รูปภาพ และข้อความ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Nega C. Fashion คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 1. **ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

- เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงคำอธิบาย ราคา และความพร้อมจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ

 1. **การสั่งซื้อและการชำระเงิน**

- โดยการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะชำระราคาที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง จะต้องชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ให้ไว้

 1. **การจัดส่งและการคืนสินค้า**

- เรามุ่งมั่นที่จะจัดส่งตามคำสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสมและมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่น่าพึงพอใจ โปรดดูนโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้าของเราสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการจัดส่ง ขั้นตอนการคืนสินค้า และการคืนเงิน

 1. **บัญชีผู้ใช้**

- คุณอาจต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีของคุณและจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณกับผู้อื่น

 1. **กิจกรรมต้องห้าม**

- ห้ามผู้ใช้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ของเรา รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่นหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งสแปม การแฮ็ก หรือการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

 1. **กฏเกณฑ์ของหนี้สิน**

- Nega C. Fashion จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเรา เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก

 1. **กฎหมายที่บังคับใช้**

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของ สาธารณรัฐประชาชน จีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของเราจะได้รับการแก้ไขตามกฎหมายเหล่านี้

 1. **การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด**

- Nega C. Fashion ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข

 1. **ข้อมูลติดต่อ**

- หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ negacfashionshop@gmail.com หรือ +853 28551922

 

 

แบบฟอร์มการติดต่อ